Sign In

Одржана 54. сједница Владе Републике Српске

Објављено:

​​Влада Републике Српске донијела је данас, на 54. сједници у Бањој Луци, Рјешење о давању сагласности Републичко​м секретаријату за расељена лица и миграције за утрошак новчаних средстава, у укупном износу од 367.481,08 КМ са позиција: трансфери јединицама локалне самоуправе за финансирање повратка у Републику Српску у износу од 287.481,08 КМ и капитални грантови за финансирање повратка у Федерацију БиХ у износу од 80.000,00 КМ.

Средства ће бити употребљена за реализацију различитих пројеката који се односе на изградњу и реконструкцију путне инфраструктуре, те водоводне и канализационе мреже у локалним заједницам​а.


Влада Републике Српске усвојила је Информацију о активностима на обезбијеђењу услова за почетак зимске туристичке сезоне 2019/2020. године на Јахорини.
Такође, за предстојећу зимску туристичку сезону на Јахорини потребно је поново анимирати све надлежне органе на предузимању специфичних мјера из њихове надлежности које су територијално везане за локалитет Скијалиште „Јахорина“.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о тридесет осмој емисији обвезница Републике Српске јавном понудом, у износу до 35.000.000,00 КМ.
Овом одлуком планирано је да се емитује до 35.000 обвезница номиналне вриједности 1.000 КМ, са роком доспијећа од седам година и каматном стопом од 2,4% годишње. Намјена средстава прикупљених емисијом дугорочних хартија од вриједности – обвезница јесте обезбјеђивање средстава, у складу са Буџетом Републике Српске за 2020. годину у оквиру: Финансирања – Нето задуживања, на позицији 921000 – примици од дугорочног задуживања.
Народна скупштина Републике Српске усвојила је Одлуку о дугорочном задуживању Републике Српске за 2020. годину. Поменутом одлуком је прописано да се средства могу прибавити, између осталог, и емисијом дугорочних хартија од вриједности.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о распореду средстава за финансирање рада представништава Републике Српске у иностранству за 2020. годину.
Представништвима Републике Српске у иностранству распоређују се средства у укупном износу од 4.800.000,00 КМ ради остваривања редовне дјелатности за 2020. годину.
Средства се распоређују како би се оствариле потребне материјалне претпоставке за финансирање редовних активности представништава, у функцији унапређења привредне сарадње са субјектима у земљама сједишта представништава, као и привлачење страних улагања у Републику Српску.
Расположива средства распоредиће се на сљедећи начин: Представништву у Републици Србији –  800.000,00 КМ; Представништву у СР Њемачкој – 420.000,00 КМ; Представништву у Руској Федерацији – 920.000,00 КМ; Представништву у Краљевини Белгији – 640.000,00 КМ; Представништву у Израелу – 300.000,00 КМ; Представништву у Републици Аустрији – 700.000,00 КМ; Представништву у САД – 600.000,00 КМ; Представништву у Републици Грчкој – 320.000,00 КМ. Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.