Sign In

Одржана 39. посебна сједница Владе Републике Српске

Објављено:

Влада Републике Српске разматрала је и утврдила на данас одржаној 39. посебној сједници Приједлог Буџета Републике Српске за 2023. годину. Оквир Буџета износи 5 милијарди 383 милиона  КМ, што представља увећање од 873 милиона КМ, односно већи је за 19,4% у односу на Други ребаланс Буџета за 2022. годину. 

Предложеним Буџетом планирано је увећање текућих дознака за породичне, личне и цивилне инвалиднине, у укупном износу од 21,5 милиона КМ, мјесечног борачког додатка, у износу од 9,7 милиона КМ, дознака за незапослене демобилисане борце млађе од 60 година, у износу од 1,5 милиона КМ.

Планирана су и средстава за пружање финансијске помоћи незапосленом родитељу четворо и више дјеце у Републици Српској која ће укупно износити 70 милиона КМ.
Планирана су повећања на позицији расхода за лична примања која износе 1.132,6 милиона КМ (милијарду 132 милиона 600 хиљада КМ) и већи су за 126,4 милиона КМ, јер је планирано повећање плата запослених који примају плату из буџета Републике за 5%.

На позицији субвенција, планирана су знатно виша средства у односу на Други ребаланс која су у највећој мјери резултат увећања средстава за подстицај развоја пољопривреде и села, које су више за 105 милиона КМ и износиће укупно 180 милиона КМ.
Такође су планирана средства за подстицај за повећање плата радницима у износу 15,6 милиона КМ.

Јавне инвестиције које се финансирају из Буџета планиране су у износу 70 милиона КМ.
Планирана су средства за подршку хуманитарним и друштвено корисним акцијама, те пројекти подршке за изградњу, адаптацију и опремање објеката за дјецу и омладину у износу 50 милиона КМ.

Укупни буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину у Приједлогу Буџета за 2023. годину износе 4.142,7 милиона КМ (четири милијарде 142 милиона 700 хиљада КМ) и већи су од Другог ребаланса за 365,5 милиона КМ.
Порески приходи у Приједлогу Буџета износе 3 милијарде 822 милиона КМ, што је више за 9,7% или 338,7 милиона КМ у односу на пореске приходе планиране Другим ребалансом буџета. Приходи од пореза на доходак су планирани у износу од 226,4 милиона КМ, што је увећање од 9.1% или 18,8 милиона КМ. Приходи од пореза на добит су планирани у износу 371,7 милиона КМ и већи су за 11% или 36,8 милиона КМ у односу на Други ребаланс. 

Према приједлогу Буџета за 2023. годину приходи од индиректних пореза који припадају буџету Српске износиће милијарду 907,5 милиона КМ, што је увећање за 10,3% или 177,5 милиона КМ.

Приходи по основу доприноса за ПИО планирани су у износу милијарду 296,5 милиона КМ и већи су за 8,8% или 105,3 милиона КМ у односу на Други ребаланс. Приликом израде пројекција узето је у обзир и планирано повећање плата у јавном сектору за 5% у 2023. години.

Приједлогом Буџета у 2023. години је планирана Буџетска резерва у износу од 7,8 милиона КМ и  већа је за 6,1 милион КМ у односу на Други ребаланс Буџета за 2022. годину.

Према приједлогу Буџета, у 2023. години је за отплату дуга планиран износ од 1,150 милијарде, али то неће утицати на стабилност буџета, јер су приходи већи од расхода, а очекује се да се година заврши са мањом задуженошћу него што је то сада.
Тренутни јавни дуг Републике Српске је 5,1 милијарду КМ и износи 36% бруго домаћег производа.

Према Приједлогу одлуке о дугорочном задуживању Републике Српске за 2023. годину која је усвојена на данашњој сједници Владе, одобрава се дугорочно задуживање Републике Српске у максималном износу до милијарду и осамдесет милиона КМ.  Према одлуци је наведено да ће средства бити употријебљена у складу са намјенама прописаним чланом 14. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске.
План је да се у 2023. години Република Српска дугорочно задужи на домаћем тржишту за 300 милиона КМ, а на међународном тржишту за 780 милиона КМ, с циљем обезбјеђивања најповољнијих услова задуживања и најадекватније структуре портфолија дуга, имајући у виду преференције трошкова и ризика.

Усвојен је и Приједлог одлуке о краткорочном задуживању Републике Српске емисијом трезорских записа за 2023. годину, у складу са намјенама прописаним Законом о задуживању, дугу и гаранцијама. Максималан износ краткорочног дуга у току 2023. године може бити највише до 8% редовних прихода остварених у претходној фискалној години.

Влада Републике Српске је данас усвојила и Приједлог одлуке о износу гаранција које може издати Република Српска у 2023. години, а којом се одобрава издавање гаранција Републике Српске за задужења до износа од 500 милиона КМ. У одлуци је наведено да укупна изложеност Републике Српске по издатим гаранцијама не може бити виша од ограничења прописаних Законом о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске, којим је прописана и намјена за које се могу издати гаранције Републике Српске.

Влада Републике Српске разматрала је на својој 39. посебној сједници и утврдила Приједлог програма економских реформи за период 2023-2025. година, који обухвата 21 реформску мјеру на којима ће се базирати основне активности Владе Републике Српске у наредне двије године. 

Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.