Sign In

Влада Републике Српске усвојила Приједлог Стратегије управљања јавним финансијама Републике Српске за период 2021 - 2025. година

Објављено:

​Влада Републике Српске усвојила је на 124. сједници Приједлог Стратегије управљања јавним финансијама Републике Српске за период  2021 - 2025. година.

Стратегија управљања јавним финансијама Републике Српске ћe служити кao глaвнa смjeрницa зa пeриoд oд 2021. до 2025. гoдине за јачање прaвног и институциoнaлног oквира и система зa упрaвљaњe jaвним финaнсиjaмa Републике Српске у склaду сa захтјевима EУ и мeђунaрoдним стaндaрдимa.

Током израде Стратегије у обзир су узете сва релевантна документа за БиХ, односно Републику Српску у области европских интеграција, почев од Споразума о стабилизацији и придруживању (СПП), као и обавезе свих нивоа власти у БиХ које произилазе из Реформске агенде и Заједничке социоекономске реформе за период 2019-2022. година као и препоруке Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске.

Саставни дио стратегије је и Акциони план за њено спровођење, преглед динамике  реализације планираних активности и логички оквир.

Стратегија управљања јавним финансијама Републике Српске обухвата шест области дјеловања, односно стубова: Фискални оквир, Јавни приходи, Планирање и буџетирање, Извршење буџета, Унутрашња контрола и Екстерна ревизија.Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.